۱۳۹۰ خرداد ۲۰, جمعه

زخم گوله بر دل ياران من، هم وطن برخيز تو اي غمخوار من// وعده ما 22 خرداد


خفته بر خون آب غم ايران من/
اي دريغ از غرش شيران تنگستان من/
 تيرو شلاق لالاي خواب هم خونان من/ 
زخم گوله بر دل ياران من/ واي/
زخم گوله بر دل ياران من/
 هم وطن برخيز تو اي غمخوار من/ 
دست تو دشنه به دوش گيتار من/ 
نقش کنيم بر کوچه ها با خون خويش/ 
جان دهم اما نميرد خاک من/ 
نقش کنيم بر کوچه ها با خون خويش/ 
  جان دهم اما نميرد خاک من/
 تشنه ام تشنه آبهاي شمالم/
 عاشقم عاشق ريگهاي کويرم/ 
آرزوم مردن در روز بزرگه/ 
سنگ قبرم باشه از البرز پيرم/ آه/
 سنگ قبرم باشه از البرز پيرم/
 خفته بر خونآب غم ايران من/
 اي دريغ از غرش شيران تنگستان من/
 تيرو شلاق لالاي خواب هم خونان من/
 زخم گوله بر دل ياران من/ واي/
 زخم گوله بر دل ياران من

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر